ReflActive is gespecialiseerd in het in beweging krijgen van organisaties en medewerkers; reflecteren, leren en te ontwikkelen om vitaal en van betekenis te zijn en te blijven. Lees verder of ga meteen naar oplossingen >

Zelforganisatie en voortdurend verbeteren
Gezamenlijke ambitie met hart en hoofd
Hardnekkige vraagstukken aanpakken en resultaten verbeteren
Procesbegeleiding en interim management

Visie op organisatieontwikkeling

Contact


Verbind denken aan doen!

ReflActive is gespecialiseerd in het samen met uw organisatie ophalen en verbinden van zowel de harde als zachte aspecten van vraagstukken, de onderliggende kernoorzaken naar boven halen en van daaruit bijsturen. We kijken naar de organisatie ‘als systeem’, gedragspatronen, leiderschap en de wijze van besturing.

Dit leidt tot waardevolle inzichten in het ‘gat’ tussen waar de organisatie naartoe wil bewegen en wat die beweging in de weg staat. Dit doet ze door aandacht te besteden aan de menselijke én organisatiefactoren in organisatieverandering zodat diepere kernoorzaken die verandering in de weg staan (onderstromen en organisatiepatronen), worden weggenomen en energie weer gaat stromen. We verbinden doelgericht denken aan doen, hart aan hoofd.

ReflActive begeleidt uw organisatie in:

– Leren ontwikkelen en coachen van zelforganiserende of zelfsturende teams.
– Ontwikkelen van een visie met hoofd en hart en verbinden met concrete acties.
– Quick scan of uitgebreide diagnose van een organisatievraagstuk (d.m.v. systeemdenken).
– Procesbegeleiding en interim management. 

Wat dit uw organisatie oplevert?

Medewerkers en leidinggevenden die betrokken zijn bij het doel en de bedoeling van de organisatie, die zich van waarde voelen omdat ze een bijdrage kunnen leveren. Vanuit die energie en veiligheid bedienen ze de klanten optimaal. Reken maar dat klanten het verschil merken!

Voorbeelden van opdrachten:
– Succesvolle begeleiding van afdelingen die met elkaar antwoord zochten op het gezamenlijke doel, de taakopvatting en verwachtingen. Ze kwamen tot concrete afspraken en begrip voor elkaars bijdrage en tot een vorm van voortdurend verbeteren. Dit leidde tot betere dienstverlening, lagere kosten, meer medewerkerstevredenheid:  kortom betere prestaties.

– Als interim manager begeleiding van afdelingen om zelf de oorzaken aan te pakken van falende beleidsimplementatie, onvoldoende kwaliteit van dienstverlening en frustratie in de samenwerking. Dat heeft geleid tot een gericht verbeterplan met oplossingen waarin de medewerkers en organisatie hebben geleerd om met impact veranderingen door te voeren en vast te houden. Met betere resultaten en meer klanttevredenheid als gevolg.


– Procesbegeleiding bij diverse netwerkorganisaties, een vakbond en in het zorgdomein om samen te komen tot een gedeelde ambitie en visie.

Workshops op het gebied van teamleren, persoonlijk leiderschap.


´Be the change you wish to see around you.´ (Mahatma Ghandi)