ReflActive is gespecialiseerd in het succesvol maken van veranderprocessen. Organisaties in beweging krijgen om steeds te reflecteren, te leren en te ontwikkelen om vitaal en van betekenis te zijn en te blijven.

Dit doet ze door aandacht te besteden aan de menselijke én organisatiefactoren in organisatieverandering zodat diepere kernoorzaken die verandering in de weg staan (onderstromen en organisatiepatronen), worden weggenomen en energie weer gaat stromen. We verbinden doelgericht denken aan doen, hart aan hoofd.

Lees verder of ga meteen naar oplossingen >

Zelforganisatie en voortdurend verbeteren
Visie met hart en hoofd (ikigai)
Hardnekkige vraagstukken aanpakken en resultaten verbeteren
Interim (transitie) management en coaching

Onze visie op organisatieontwikkeling

Wat veel voorkomt bij organisaties is dat er operationele uitdagingen zijn op het gebied van de
performance, beleving bij medewerkers, voortdurend moeten verbeteren onder druk van de markt, de maatschappelijke opinie of wetgever. Soms zijn dit ‘wicked problems’; ze lijken maar niet oplosbaar ondanks alle inspanningen die al zijn gedaan. Organisaties kiezen vaak voor een voor de hand liggende oplossing omdat men zich niet de rust gunt de kernoorzaken van een probleem te vinden, er zijn blinde vlekken.
Op basis van een eerste analyse, veelal op inhoud, wordt een visie opgetekend, een besluit genomen of gekozen voor een ‘golden bullet oplossing’ zoals Lean, Agile of zelfsturing. Implementatie of bijsturing leidt dan niet tot het gewenste resultaat maar tot teleurstelling, een ongedragen koers en nog meer werkdruk. Dit kunt u voorkomen…

Contact

Wat is er écht aan de hand?

Duurzame organisatieverandering en het wendbaar maken van de organisatie voor continue beweging en groei,  is álles behalve een rationeel besluit. De eerste belangrijke stap is bewustwording door inzicht te krijgen in wat er echt gebeurt in de organisatie. Wat wordt er niet gezegd? Welke onderstroom en gevoelens spelen er? Dikwijls ook is er onvoldoende verbinding tussen waar de organisatie naartoe wil en wat dat betekent voor de werkvloer, voor gedrag, processen, samenwerking.

Organisatie als systeem

In een complex veranderingsproces werken diverse aspecten op elkaar in. Harde aspecten, zoals marktveranderingen. Of interne zaken zoals strategie, werkprocessen, structuren, procedures, wetten e.d. Daarnaast zijn er zachte aspecten, zoals onderling vertrouwen, de wijze van samenwerken, hoe leiding gegeven wordt en ook bestaande overtuigingen die het gedrag bepalen. Alles beïnvloedt (circulair) elkaar en de uitkomst is onvoorspelbaar. Dat voelt niet lekker want de mens heeft van nature de behoefte aan controle en beheersing.

Hoe verbindt u denken aan doen?

ReflActive is gespecialiseerd in het samen met uw organisatie ophalen en verbinden van zowel de harde als zachte aspecten van vraagstukken, de onderliggende kernoorzaken naar boven halen en van daaruit bijsturen. We kijken naar de organisatie ‘als systeem’, gedragspatronen, leiderschap en de wijze van besturing. Dit leidt tot waardevolle inzichten in het ‘gat’ tussen waar de organisatie naartoe wil bewegen en wat die beweging in de weg staat.

ReflActive begeleidt uw organisatie in:

– Leren ontwikkelen en coachen van zelforganiserende of zelfsturende teams
– Ontwikkelen van een visie met hoofd en hart en verbinden met concrete acties in de operatie
– Quick scan of uitgebreide analyse van een organisatievraagstuk d.m.v. systeemdenken
– Interim transitiemanagement of programmamanagement en coaching 

ReflActive leert uw organisatie zichzelf te ontwikkelen. We verbinden reflectie aan actie.


Wat dit uw organisatie oplevert?

Medewerkers en leidinggevenden die betrokken zijn bij het doel en de bedoeling van de organisatie, die zich van waarde voelen omdat ze een bijdrage kunnen leveren en in een lerende veilige omgeving hun kwaliteiten kunnen inzetten. Een wendbare, lerende organisatie die optimaal presteert voor haar klanten en omgeving.

Voorbeelden van opdrachten:
– Succesvolle begeleiding van afdelingen die met elkaar antwoord zochten op het gezamenlijke doel, de taakopvatting en verwachtingen. Ze kwamen tot concrete afspraken en begrip voor elkaars bijdrage en tot een vorm van voortdurend verbeteren. Dit leidde tot betere dienstverlening, lagere kosten, meer medewerkerstevredenheid:  kortom betere prestaties.

– Als interim manager begeleiding van afdelingen om zelf de oorzaken aan te pakken van falende beleidsimplementatie, onvoldoende kwaliteit van dienstverlening en frustratie in de samenwerking. Dat heeft geleid tot een gericht verbeterplan met oplossingen waarin de medewerkers en organisatie hebben geleerd om met impact veranderingen door te voeren en vast te houden. Met betere resultaten en meer klanttevredenheid als gevolg.


– Procesbegeleiding bij een organisatie om samen te komen tot een gedeelde ambitie en visie met ikigai (optimale reden van bestaan).

Workshops op het gebied van teamleren, persoonlijk leiderschap.


´Be the change you wish to see around you.´ (Mahatma Ghandi)