Resultaten verbeteren met een integrale aanpak

U wilt gemotiveerde medewerkers, succesvolle team en mooie resultaten? Maar iets staat er in de weg…. soms is niet zo duidelijk wat dat is.

 

Doe een quick scan en ontdek aan welke knoppen u meteen kunt draaien om te verbeteren.


Onze aanpak; Quick Scan 

In een Quickscan helpen we u snel integraal inzicht te krijgen in hoe uw organisatie ‘als systeem’ functioneert. We kijken naar de organisatie als geheel; naar ingesleten gedragspatronen, besturing, processen en kwaliteitsbewustzijn. Causale relaties komen boven tafel en we maken overtuigingen bespreekbaar.
> de
‘onderstroom’ = dat wat er écht gebeurt in gedrag in de praktijk, wordt helder.
> structuurvraagstukken en procesknelpunten (die soms belemmerend werken) worden duidelijk.

In de Quickscan krijgt u indien gewenst een advies en een voorstel voor een vervolgaanpak. De implementatie kunt u zelf oppakken maar kan ook door ReflActive worden verzorgd. Samen doorbreken we belemmeringen zodat energie weer gaat stromen.

Contact

Hardnekkige vraagstukken vragen om een andere benadering

Soms worden we geconfronteerd met zogenaamde ‘wicked problems’. Hardnekkige en complexe problemen die telkens terugkeren ondanks de inspanning die er al is gedaan. En de resultaten vallen dan tegen; er ontstaat weerstand in de organisatie, de klanttevredenheid wordt maar niet beter etc. Een goede analyse van de situatie is dan onontbeerlijk, want blijkbaar is er iets over het hoofd gezien.

In een complex veranderingsproces werken diverse aspecten op elkaar in. Harde aspecten, zoals externe veranderingen in de markt en context. Maar ook interne zaken zoals strategie, doelen, werkprocessen, structuur die worden gehanteerd, regels, procedures e.d.

Daarnaast zijn het de zachte aspecten, zoals vertrouwen in elkaar en in de afloop, de wijze van samenwerken, hoe leiding gegeven wordt en ook bestaande overtuigingen die het gedrag bepalen.

Alles werkt op elkaar in (circulair) en beïnvloedt elkaar en de uitkomst is onvoorspelbaar. Dat voelt niet lekker want de mens heeft nu eenmaal van nature behoefte  aan controle en beheersing. Veranderen is alles behalve een rationeel proces! 

Onze aanpak; Systeemdenken

Indien u vanuit verschillende (interne en externe) perspectieven naar uw vraagstuk wil kijken, bijvoorbeeld samen met klanten, stakeholders en andere partijen, dan kan een diepgaande analyse vanuit verschillende brillen zinvol zijn. Eén van die brillen om te analyseren is het systeemdenken. Systeemdenken is een krachtige manier om vanuit andere perspectieven te kijken en analyseren waardoor nieuwe informatie zichtbaar wordt. Toch wordt het relatief weinig toegepast omdat het nu eenmaal praktisch gezien gemakkelijker is de focus op één detail of deelaspect te leggen.

Contact