Een lerende organisatie worden is een leerproces op zichzelf.

–   Wilt u uw medewerkers in de Agile/Lean organisatie nog beter laten samenwerken?
–   Wilt u zelforganiserende teams succesvol laten presteren?
–   Wilt u leren een vast onderdeel maken van de cultuur?


Onze oplossing: zelfsturende teams ontwikkelen vanuit en in de praktijk.
Zelforganisatie leren in de praktijk (praktijkleren)

In de aanpak staat de ontwikkeling van (keten) teams en hun praktijk centraal en dat wat er gebeurt ín die praktijk. Niet klassikaal leren maar in het dagelijkse samenwerken in die dagelijkse praktijk.

Het gesprek over de ‘onderstroom’ is belangrijk om nog succesvoller te presteren en te leren en verbeteren. Wat niet gezegd wordt, voelen teamleden in de interactie als onderstroom. Echt willen weten welke doelen teamleden hebben, welke overtuigingen ze hebben en waarom ze zo handelen in de interactie, maakt dat mensen leren over zichzelf en hoe ze kunnen meeveren met veranderingen.

Wat nodig is, is vertrouwen en veiligheid. Voorbeeldgedrag bij leidinggevenden die zich kwetsbaar mogen opstellen als leider en ruimte durven geven. Ervaren en bijstellen. Onze aanpak staat beschreven in de brochure en vult de rol van teamleiders en coaches goed aan. 

Contact

Onze visie op Leren en Reflecteren

Leren betekent naast kennis opdoen ook dat medewerkers en leidinggevenden zich open stellen voor hoe een ander hun gedrag ervaart en welk effect dat heeft.

Reacties op het eigen gedrag verwijzen naar overtuigingen en emoties die de persoon zich niet altijd bewust is. Er wordt vaak beperkt aandacht besteed aan de zachte kant van een verandering; ingesleten patronen in een organisatie, een traditionele stijl van leidinggeven en daarop aangepast gedrag van medewerkers.

Ander gedrag bereiken vraagt een zorgvuldig leerproces en begeleiding. Gesprekken voeren over de koers, verwachtingen naar elkaar uitspreken binnen en ook tussen hiërarchische lagen. 

En soms moet eerst een hardnekkig probleem of vicieuze keten van gedrag in de groep worden doorbroken.